کتاب دستور العمل طراحی واجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی

کتاب دستور العمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی مجموعه با ارزشی که میتواند الگوی مناسب برای فعالیت آتی مراکز اموزشی و پژوهشی کشور در صنعت ساختمان سازی کشور قرار گیرد.این کتاب تنها کتاب موجود در کشور میباشد که با زحمات استادان ایرانی و خارجی و متخصصان انجام شده است.

جهت خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید