می توانید به راحتی ، در کمترین زمان و با کمترین  قیمت ممکن یک یا چند طبقه به ساخت خود اضافه کرده و از ان نهایت استفاده را ببرید .

فهرست مطالب

اضافه اشکوب با LSF

اضافه اشکوب با LSF

پشت بام شما به اندازه یک زمین مسکونی یا اداری ارزش دارد . شما می توانید به راحتی ، با سازه LSF در کمترین زمان و با کمترین  قیمت ممکن یک یا چند طبقه به ساخت خود اضافه کرده و از ان نهایت استفاده را ببرید .

آیا ال اس اف تایید نظام مهندسی را دارد ؟

سازه های ال اس اف مورد تایید سازمان نظام مهندسی هستند . اضافه کردن یک طبقه با سیستم LSF  تنها یک الی دوماه زمان می برد . و شما می توانید پس از دوماه کلید طبقه خود را تحویل بگیرید .

سازه های ال اس اف مورد تایید شهرداری و نظام مهندسی است . در سال های اخیر دو ایین نامه اجرایی با نام 612و 613 تعریف شده است . جهت اطلاعات بیشتر می توانید ان را مطالعه فرمایید  .

مزایای ال اس اف چیست ؟

سیستم ال اس اف به دلیل سرعت بالای ساخت به تورم بازار بر نمی خورد. به همین دلیل با نصف قیمت یک ساختمان با اسکلت بتنی ، ساخته می شود .

علاوه بر این ساختمان LSF در برابر  زلزله تا 6 ر یشتر و اتش تا 60 دقیقه مقاوم است . همچنین عایق صوتی و حرارتی نیز  هست. این موضوع باعث کاهش هزینه ها در سرمایش و گرمایش و عایق کردن ساختمان می شود .

برای اجرای ال اس اف چه باید انجام داد ؟

برای مجوز اضافه طبقه کافیست به شهرداری مراجعه کرده . با نشان دادن شناسنامه ساختمان و پلان خود و یک عدد عکس هوایی درخواست مجوز اضافه طبقه را بدهید .

شهرداری یک نماینده از سمت خود برای بازدید ساختمان و صحت اطلاعات موجود می فر ستد . پس از تایید نوبت به تایید پلان و نقشه های شما می شود .

پس از تحویل نقشه ها در صور ت وجود مشکل ان را به شما بازمیگردانند تا توسط مهندس معمار تدوین شود .

مهندس معمار موظف است تا زمان تایید نهایی شهرداری  نقشه شما را طبقه سلیقه شما و قوانین شهرداری تغییر دهد .

پس از تایید پلان های شما ، نوبت به نقشه  سازه می رسد و پس از تایید شما می توانید ساخت و ساز خود را شروع کنید .