فهرست مطالب

بهسازی ساختمان

بهسازی ساختمان به منظور جلوگیری و پیشگیری از تخریب و خراب شدن ساختمان در برابر زلزله و زمین لرزه می باشد. بهسازی یکی از روش های مقاوم سازی می باشد. پس مهندسین ساختمان قبل از وقوع زلزله ساختمان با انجام می دهند خطرات احتمالی جلوگیری کنند. برخی از افراد بهسازی را بازسازی اشتباه می کنند. بازسازی بعد از تخریب ساختمان صورت می گیرد اما بهسازی برای جلوگیری و پیشگیری از تخریب ساختمان اعمال می شود.
در بهسازی برای افزایش مقاومت سازه به تقویت اعضای سازه پرداخته می شود. از جمله اعضای ساختمان که در بهسازی تقویت می شوند ستون ها، تیرها، مهار بندها و یا حتی دیوار های برشی می باشند.
در واقع در بهسازی ما تقویت اسکلت اصلی ساختمان می‌پردازیم و هدف از این کار در واقع همان تقویت اسکلت ساختمان می باشد. در واقع تقویت هسته اصلی ساختمان سبب افزایش مقاومت ساختمان می شود تا در هنگام وقوع زلزله اثرات جبران ناپذیری بر ساختمان وارد نشود.

بهسازی ساختمان

روش های بهسازی

۱)افزایش ظرفیت سازه

برای افزایش ظرفیت سازه دو راهکار وجود دارد. راهکار اولیه برای افزایش ظرفیت سازه تقویت مقاومت ساختمان می باشد. برخی از مهندسین از این راهکار استفاده می‌کنند و برخی دیگر به تقویت سختی سازه می‌پردازند.

۲)کاهش نیاز لرزه ای

این نوع روش نیز راهکار های متفاوتی دارد. از جمله راهکار های کاهش نیاز لرزه‌ای می‌توان به افزایش شکل پذیری سازه اشاره نمود. البته برخی از مهندسین برای بهره‌گیری از این روش از راهکار کاهش جرم استفاده می کنند. همچنین راهکار دیگری که برای کاهش نیاز لرزه توصیه می‌شود کاهش نامنظمی های سازه می باشد که جزو راهکارهای رایج نیز می باشد.

بهسازی لرزه ای ساختمان در واقع به منظور بهبود وضعیت لرزه‌ای ساختمان یا سازه می باشد. در واقع هدف اصلی همان طور که ذکر شد جلوگیری و پیشگیری از وقوع خطرات احتمالی می باشد. پس سعی کنید به بهسازی ساختمان یا سازه اهمیت دهید و به راحتی از کنار آن گذر نکنید.