تعمیر و نگهداری تاسیسات در ساختمان های فولادی سردنورد شده

فهرست مطالب

تعمیر و نگهداری تاسیسات در ساختمان های فولادی سردنورد شده

روش اجرای تاسیسات در ساختمان های LSF

سهولت تعبیه تاسیسات در ساختمان های LSF

با توجه به شیوه اجرای سیستم. به راحتی می توان موقعیت استادها (Stud) را براساس شرایط و نیازهای جدید، حتی در دوره بهره برداری ساختمان، تغییر داد.

سیستم ساختمانی LSF با روش های تولید صنعتی تولید می شود . که معمولا این نوع سیستم های رایج قابل اجراء بوده . و اشتباهات احتمالی در مرحله طراحی و اجراء به راحتی قابل تغییر و یا تصحیح می باشد.

هنگام تولید حفره هایی به شکل منظم در بدنه اجزای سیستم LSF تعبییه می شود که محل عبور تاسیسات می باشد.

این سوراخ کاری ها ، این مکان را به وجود آورده است . تا بتوان به سادگی شبکه های تاسیسات ساختمان (الکترونیکی و لوله کشی) را در داخل جداره ها کار گذاشت.