فهرست مطالب

تفاوت سازه lsf کانادایی و نیوزلندی

تفاوت-سازه-lsf-کانادایی-و-نیوزلندی

1– ضخامت ورق در سیستم نیوزلندی از 0.7 میلیمتر تا 0.9 میلیمتر می باشد . ولی در سیستم کانادایی از  1میلیمتر تا 3 میلیمتر (بستگی به محاسبات و نقشه معماری )می باشد.

2-محاسبات در سیستم نیوزلندی توسط نرم افزار فریم کد(framecad) می باشد و دستگاه،محاسبات را انجام میدهد .

در ایران هیچ مهندس چکری نمیتواند آن را چک کند و آنالیز آن را مشاهده کند و دقیق نمی باشد. ولی . در سیستم کانادایی محاسبات پس از اینکه . توسط نرم افزارهای مخصوص cfs صورت گرفت در نرم افزار sap  آنالیز شده و چک می شود . مهندسان چکر چون با نرم افزار sap آشنایی کامل دارند می توانند آن را بررسی و چک کنند.

3-دهنه تیرهای سقفی در سیستم نیوزلندی نهایتا حدود 7متر می باشد،در صورتی که در سیستم کانادایی محدودیتی ندارد.

4-ابعاد بازشو ها در سیستم نیوزلندی دارای محدودیت می باشد در صورتی که در سیستم کانادایی هیچ گونه محدودیتی در ابعاد بازشوها ندارد.

تفاوت سازه lsf کانادایی و نیوزلندی

5-طراحی های خاص و به صورت دایره و منحنی در سیستم نیوزلندی دارای محدودیت می باشد و به صورت طرح دلخواه نمی توان آن را اجرا کرد . در صورتی که در سیستم کانادایی تمامی طرح های خاص و دایره و منحنی عینا به همان شکل قابل اجرا هستند.

6-تغییرات اختصاصی پس از اجرای سازه در سیستم کانادایی به راحتی قابل اجرا می باشد.

7-اکثر مجریان سیستم نیوزلندی دارای علم مهندسی  و شرایط خاص اجرا نیستند و اجرای آن را بدون هیچ گونه اشرافیت به lsf  و محاسبات آن انجام می دهند .در صورتی که در سیستم کانادایی مهندسین و مجریان حتما باید دارای علم مهندسی در lsf   بوده و آشنا به محاسبات آن و نحوه اجرا در شرایط خاص باشند.

8-جای پیچ: به علت اینکه در سیستم نیوزلندی جای پیچ ها از قبل سوراخ شده اند ،پیچ ها به صورت فیت در آن سوراخ ها قرار نمی گیرند و پس از مدتی شل شده و باعث لرزش و صدا در سازه می شود.

در صورتی که در سیستم کانادایی پیچ های خودکار همزمان محل اتصال را سوراخ کرده و فیت میشوند.

تفاوت-سازه-lsf-کانادایی-و-نیوزلندی

9- ضخامت دیوارها در سیستم نیوزلندی کمتر از 9 سانتی متر است. در صورتیکه در سیستم کانادایی آمریکایی دیوارهای باربر و پیرامونی 15 سانتی متر و دیوارهای غیر باربر 10 سانتی متر میباشد.

10- ضخامت سقف در سیستم نیوزلندی حداقل 40 سانتی متر به بالا میباشد در صورتیکه در سیستم کانادایی حداکثر 40 سانتی متر میباشد.

11- افزایش طبقه پس از اجرا در سیستم نیوزلندی امکانپذیر نیست . در صورتیکه در سیستم کانادایی افزایش طبقه پس از اجرا امکانپذیر است.

12-به علت ضعیف بودن پروفیل ها ، اجرای تعداد طبقات در سیستم نیوزلندی دارای محدودیت می باشد. در صورتی که در سیستم کانادایی تعداد طبقات محدودیت نداشته و بسته به محاسبات تا 15 طبقه قابل اجرا می باشد.

13-نکته قابل توجه اینکه در سیستم نیوزلندی دستگاه های تولید پروفیل جهت محاسبات سازه ، احتیاج به licence سیستم مادر دارند . که هر ساله نیز باید تمدید گردند،که متحمل هزینه زیاد می باشند.

14-نوع ورقی که در سازه سیستم نیوزلندی استفاده می شود در تمامی نقاط کشور یک نمونه می باشد و مطابق با مشخصات فنی ورق مورد استفاده برای سیستم LSF نمی باشد .

در صورتی که در سیستم کانادایی ورق مطابق مشخصات فنی آئین نامه می باشد و در مناطق مختلف با زینک های متفاوت می باشد .

15-به علت وجود تحریم ها و هزینه زیاد گرفتن licence  ، اکثر شرکت های تولیدی با سیستم نیوزلندی از نرم افزارهای کرک شکسته شده . و فیک استفاده می کنند که این باعث می شود محاسبات انجام شده توسط آن نرم افزار دقیق نبوده و مشکلات عدیده ای پس از نصب و بهره برداری از سازه بوجود بیاید.

تفاوت-سازه-lsf-کانادایی-و-نیوزلندی