فهرست مطالب

شرکت اخذ مجوز ساختمانی در رشت

شرکت اخذ مجوز ساختمانی در رشت

مراحل صدور پروانه ساختمان + نمونه پروانه ساختمان

مراحل صدور پروانه ساختمان : 1) تهیه کروکی دقیق ملک توسط مامور بازدید از طرف مرجع صدور پروانه که عموما یک نفر مهندس نقشه بردار دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است ، می باشد.

مراحل صدور پروانه ساختمان گام به گام همراه با نمونه پروانه

همچنین مهلت شروع عملیات و اعتبار پروانه در صفحه اول نوشته می‌شود که در صورت لزوم قابل تمدید است. مراحل صدور پروانه ساختمان (جواز ساختمانی) 1- تشکیل پرونده؛ مرحله اول پروانه ساختمان

پروانه ساختمان

اگر مالک قصد اخذ پروانه ساختمان و تجدید بنای ملک را داشته باشد. در صورتی که باقیمانده ملک قابل صدور پروانه باشد (تشخیص آن با شهرداری می باشد)

مراحل صدور پروانه و جواز ساختمان

مراحل صدور پروانه و جواز ساختمان. امروزه شهرداری برای متقاضیان ساخت و ساز دفترچه‌هایی با عنوان شناسنامه ساختمان در اختیار مالک قرار می‌دهد که در آن صدور پروانه ساختمان، نداشتن خلافی و پایان کار مجموعاً قابل‌مشاهده میباشد.

مراحل گرفتن پروانه ساختمان

اخذ پروانه ساختمان دلایل متعددی دارد که اگر بخواهیم به مهمترین آنها اشاره کنیم می توانیم بگوییم : اطمینان از ساخت و ساز قانونی و براساس مشخصات فنی و شهرسازی برابر آیین نامه ها و ضوابط طرح جامع شهر

downloadسازه بتنی