فهرست مطالب

فوندانسیون

فوندانسیون در ساخت و ساز چیست؟

فوندانسیون یا بنیاد پایین ترین قسمت ساختمان یا بنای عمرانی است که در تماس مستقیم با خاک است و بارهایی از سازه را به خاک با خیال راحت منتقل می کند. به طور کلی ، بنیاد را می توان به دو دسته ، یعنی بنیاد کم عمق و پایه عمیق طبقه بندی کرد. این کار به مقاوم سازی ساختمان کمک بسیاری می کند.

یک پایه کم عمق بار را به یک قشر موجود در عمق کم عمق منتقل می کند. فونداسیون عمیق بار را به عمق، عمیق تر زیر سطح زمین منتقل می کند.

بنای بلند مانند آسمان خراش یا بنایی ساخته شده در خاک بسیار ضعیف احتیاج به پایه و اساس عمیق دارد. اگر ساختمان ساخته شده دارای طرحی برای گسترش عمودی در آینده باشد ، باید بنیادی عمیق استفاده شود.

برای احداث فوندانسیون ، سنگرها به عمق بیشتری در خاک حفر می شوند تا رسیدن به یک قشر سخت. برای بدست آوردن پایه بتن مستحکم تر در این سنگر ریخته می شود. این سنگرها با افزایش قفس تقویتی برای تقویت استحکام فونداسیون در می آیند.

میله های فولادی پیش بینی شده که به سمت بیرون پیش بینی می شوند مانند استخوان ها عمل می کنند و باید با زیر ساخت بالا در ارتباط باشند. پس از بسته بندی صحیح بنیاد ، می توان ساخت ساختمان را آغاز کرد.

مواد مورد نیاز برای ساخت فوندانسیون

ساخت فونداسیون را می توان با بتن ، فولاد ، سنگ ، آجر و غیره انجام داد. مواد و نوع فونداسیون انتخاب شده برای سازه مورد نظر بستگی به بارهای طراحی و نوع خاک زیرزمینی دارد.

طراحی پایه باید دارای تأثیرات مختلف ساخت و ساز روی محیط باشد. به عنوان مثال ، کارهای حفاری و شمع سازی انجام شده برای زیر بنای عمیق ممکن است منجر به اختلال نامطلوب خاک و بنیاد سازه ای در مجاورت شود. این موارد گاهی اوقات می تواند باعث مشکلات حل و فصل ساختار مجاور شود.

چنین تأثیراتی باید قبل از انجام چنین عملیاتی مورد مطالعه و مراقبت قرار گیرد. دفع مواد زاید از عملیات باید به درستی دور ریخته شود. ساخت پایه باید برای مقاومت در برابر حمله خارجی مواد مضر انجام شود.

پایه و اساس هر سازه به گونه ای طراحی شده است که:

خاک زیر ساختار زیر بنای آن دچار خرابی برشی نمی شود

حل و فصل ایجاد شده در اولین بار سرویس باید در حد باشد

فشار تحمل مجاز را می توان به عنوان فشاری که خاک بدون شکست می تواند تحمل کند ، تعریف کرد.

هدف فوندانسیون چیست؟

مبانی برای کلیه سازه های باربری برای اهداف زیر فراهم شده است:

بنیاد دلیل اصلی پایداری هر ساختار است. پایه قوی تر است ، سازه با ثبات تر است.

طراحی مناسب و ساخت پایه ها سطح مناسبی را برای توسعه زیر ساخت در سطح مناسب و بالای تخت محکم فراهم می کند.

پایه مخصوص طراحی شده در جلوگیری از حرکات جانبی مواد پشتیبان کمک می کند.

یک بنیاد مناسب بار را به طور یکنواخت روی سطح تخت توزیع می کند. این انتقال یکنواخت در جلوگیری از تسویه حساب نابرابر ساختمان کمک می کند. تسویه حساب دیفرانسیل ساختمان یک اثر نامطلوب است.

این فونداسیون با هدف توزیع کامل بار از سازه در یک ناحیه پایه بزرگ و سپس به خاک زیر آن خدمت می کند. این بار منتقل شده به خاک باید در ظرفیت تحمل مجاز خاک باشد.

عملکردهای بنیاد در ساخت و ساز

با توجه به اهداف بنیاد در ساخت و ساز ، کارکردهای اصلی بنیاد را می توان در زیر ثبت نام کرد:

ثبات جانبی کلی برای سازه را فراهم می کند

بنیاد وظیفه ارائه سطح سطحی برای ساخت زیر ساخت را دارد

توزیع بار به طور مساوی انجام می شود

شدت بار کاهش می یابد تا در ظرفیت تحمل ایمن خاک باشد

از اثر حرکت خاک مقاومت و جلوگیری می شود

پاکسازی و مسائل آسیب دیده با ساخت بنیاد حل می شود

الزامات بنیاد خوب

طراحی و ساخت یک بنیاد مناسب باید دارای الزامات اساسی باشد که نباید از آن ها چشم پوشی کرد:

طراحی و ساخت فونداسیون به گونه ای انجام شده است که بتواند پایدار باشد و همچنین بار مرده و بارهای تحمیل شده را به خاک منتقل کند. این انتقال باید بدون ایجاد هرگونه تسویه حساب صورت گیرد که می تواند منجر به ایجاد هر نوع مسئله ثبات در ساختار شود.

با داشتن پایه سفت و سخت برای پایه می توانید از شهرک های دیفرانسیل جلوگیری کنید. این مسائل در مناطقی که بارهای سوار شده از نظر ماهیت یکنواخت نباشند بیشتر بیان می شود.

با توجه به خاک و منطقه توصیه می شود پایه ای عمیق تر داشته باشید تا بتواند از هرگونه آسیب و پریشانی محافظت کند. این ها عمدتاً به دلیل مشکل کوچک شدن و تورم به دلیل تغییر دما ایجاد می شود.

مکان بنیاد انتخاب شده باید محلی باشد که تحت تأثیر آثار یا عوامل آینده قرار نگیرد.