فهرست مطالب

قواعد برقکاری ساختمان

قواعد برقکاری ساختمان

در این مقاله قصد داریم در رابطه با قواعد برقکاری ساختمان توضیحاتی ارائه دهیم. پس تا پایان این مقاله همراه آریا سازه باشید :

برقکاری ساختمان را از کجا و چگونه آغاز کنیم؟

برقکاری ساختمان یکی از مهم‌ ترین مراحل از مراحل ساخت ساختمان هست.

نحوه برقکاری ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا سیم ‌کشی اشتباه برق

در ساختمان مشکلات بسیاری را به همراه آورده که بسیاری از آنها خطرناک

بوده و ممکن است خسارات جانی و مالی بسیاری را به همراه بیاورد، بنابراین برای

پیشگیری از خسارت ‌های فوق برق‌ کار ساختمان می‌بایست از

مهارت لازم و کافی برخوردار باشد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام فنون برق، برق‌کشی ساختمان نیازمند رعایت اصول و

مراحل خاصی است که در این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد.

روش‌های برق‌ کشی ساختمان

یکی از مهم‌ترین موضوعات در برقکاری ساختمان انتخاب روش برق‌کشی

است. به طور کلی برق‌ کشی در ساختمان به دو روش برقکاری ساختمان

به روش روکار و برقکاری به روش تو کار وجود دارد.

در برق‌کشی ساختمان به روش روکار کلیه سیم ‌های برق ساختمان از

روی دیوار رد شده و قابل‌ مشاهده هست. برای پوشیده ‌شدن سیم ‌های

برق در این روش از داکت استفاده می‌ شود.

در برق ‌کشی به روش توکار برخلاف روش روکار کلیه سیم ‌های

برق از داخل دیوار ساختمان و از زیر گچ و سیمان ‌ها رد می‌ شود. در این روش

هیچ‌ یک از سیم ‌های برق دیده نمی ‌شود و نسبت به روش روکار متداول ‌تر است.

اصول برق‌کشی ساختمان

برق‌کار حرفه ‌ای ساختمان باید با اصول برق ‌کشی در ساختمان آشنا بوده

و آن ها را اجرا کند. رعایت اصول سیم ‌کشی ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است،

در ادامه به معرفی برخی از مهم‌ ترین اصول برق ‌کشی در ساختمان می‌ پردازیم:

ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ دﺳﺘﻪ سیم‌ها حداقل ۱.۳ باشد.

لوله‌ها ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از لوله‌های ﻓﻮﻻدی ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﺪارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ کف‌ ها

ﻗﺮار می‌گیرند ﺑﺎﻳـﺪ ﺻﻠﺐ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.

نباید بیش از چهار خم ۹۰ درجه در ﻃﻮل ﻫﺮ قسمت از لوله‌کشی ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو جعبه

‌تقسیم ﻳـﺎ وسیله‌ای ﻣـﺸﺎﺑﻪ قرار دارد وجود داشته باشد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﺑﺮ در لوله‌کشی‌ها ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺟﻌﺒـﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

سیم‌های استفاده‌شده در سیم‌کشی‌ها باید تا مقطع ۱۰ میلی‌متر مربع از نوع تک مفتولی

با عایق ‌بندی پی‌وی‌سی باشد.

ﭘﻴﭽﻴﺪن سیم‌ها ﺑﻪ دورهم ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

مراحل برقکاری ساختمان

پس از آشنایی با اصول برقکاری در ساختمان برق‌ کار حرفه‌ای می‌ بایست

با آگاهی از مراحل برقکاری در ساختمان اقدام به سیم کشی کند. مراحل

برقکاری در ساختمان عبارتند از:

پیش از کف سازی و کاشی‌ کاری و سفید کاری دیوار

 • نقشه برق ساختمان را بکشید
 • کندن قوطی کلید ها و سوراخ کردن محل روشنائی سقفی
 • اجرای لوله برق گذاری
 • گذاشتن لوله فولادی
 • نصب جعبه‌ فیوز، آنتن، ماهواره و تلفن
 • تراز کردن قوطی کلید ها و شیار زدن مسیر لوله ‌ها
 • تامین ارتینگ ساختمان
 • پوشاندن لوله‌ های برق

بعد از کف سازی و کاشی‌کاری و سفیدکاری دیوار

 • تمیز کردن قوطی کلید ها
 • قلع اندود و عایق‌کاری کل اتصالات
 • کابل‌کشی برق، کابل‌کشی تلفن، آنتن، ماهواره و آیفون
 • گذاشتن کابل شیلد دار برای بلندگو ها
 • سیم گذاشتن در لوله پولیکا ها
 • انجام اتصالات سر سیم ‌ها

بعد از نقاشی و کف تمام‌شده

 • بستن کلیه کلید و پریز ها
 • نصب لوله زیرسینی برق
 • نصب آیفون تصویری، آنتن مرکزی، نور مخفی‌ها و غیره
 • نصب دتکتورهای دود و شستی
 • نصب پایه سینی برق بر روی دیوار
 • بستن ترمینال بر روی سر سیم‌ ها