این اشتباه و فاحش است که بگوییم هزینه ساخت اسکلت بتنی یا فلزی در یک ساختمان کمتر از هزینه ی سازه سبک ال اس اف است.

فهرست مطالب

قیمت سازه LSF

برآورد قیمت سازه LSF

LIGHT STEEL FRAME

این یک اشتباه بزرگ و فاحش است که بگوییم هزینه ساخت اسکلت بتنی یا فلزی در یک ساختمان کمتر از هزینه ی سازه سبک ال اس اف است.

در یک برآورد مهندسی جهت اجرای اصولی کار برابر آیین نامه مربوط به مبحث بتن و فولاد و دستورالعمل های اجرایی. به طور معمول هزینه ی ساخت اسکلت بتنی یا فولادی ساختمان با شرایط مشابه نسبت به سازه سبک ال اس اف اگر حدود 10درصد بیشتر نباشد کمتر از آن نخواهد بود.

قیمت ساختمان با سازه LSF

باید به این نکته توجه داشته باشیم که در یک پلان مشابه ( 2 واحد در 3 طبقه جمعا 6 واحد ) برای ساخت یک ساختمان 3- 5 طبقه با 100 مترمربع زیر بنا واریانت های زیر بررسی شد:

  1. اول: اسکلت بتنی با سیستم قاب خمشی ساده و سقف مشابه تیرچه بلوک: مصرف کل سیمان: 5/20 تن – مصرف کل فولاد: 4 تن
  2. دوم: اسکلت فلزی با سیستم مفصلی و سقف کامپوزیت: مصرف کل سیمان: 5/11 تن – مصرف کل فولاد: 8/5 تن
  3. سوم: احداث سازه فلزی یکپارچه سبک (LSF) : مصرف کل سیمان: 2/5 تن – مصرف کل فولاد: 8/2 تن

تاثیر مدت زمان اجرا در افزایش هزینه تمام شده سازه ال اس اف

مدت زمان عملیات اجرایی اسکلت بتن تقریبا 5برابر بیشتر از سازه سبک ال اس اف است . و طول این زمان نیازمند هزینه‌های بالاسری مربوط می باشد.

قیمت ساختمان با سازه LSF

منظور از هزینه های بالاسری:

  • هزینه‌های بالاسری عمومی
  • هزینه‌های بالاسری کار

شامل دستمزد پرسنل، اجاره ها در مدت زمان انجام پروژه و سایر خدمات از قبیل بیمه افراد، عوارض . و بخش هزینه‌های عمومی که نسبت به موقعیت و حجم پروژه متغییر است و در برخی موارد قابل پبش بینی نمی باشند.

در نتیجه هزینه تمام شده سازه‌های سبک LSF در حدود متری 270 تا 300 هزارتومان براورد می‌شود.