قیمت سازه سبک ساختمان

هزینه ساخت اسکلت فلزی در یک پروژه ساختمانی به موارد متعددی بستگی دارد.

موارد کلی تعیین کننده هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان:

۱- وزن آهن آلات مصرفی نسبت به نوع طراحی سازه

۲-قیمت خرید آهن  نسبت به نوع آهن ،ورق و اتصالات

۳- دستمزد اجرت و هزینه ساخت متناسب با شرایط کار و پروژه

از نظر مقایسه هزینه ساخت اسکلت فلزی و بتنی با LSF در پروژه های ساختمانی با محاسبات متوسط و مشابه برای مثال می توان از اعداد زیر جهت برآورد هزینه ساخت اسکلت فلزی استفاده کنیم.

جهت اطلاع از قیمت ها و براورد هزینه خود به صورت رایگان در ساعات اداری با دفتر شرکت فنی مهندسی ساناسازان سپهر شیراز تماس بگیرید،کارشناسانان ما امماده مشاوره و خدمات رایگان میباشند

شماره تماس را از این قسمت بیابید