فهرست مطالب

مشارکت در ساخت چیست ؟

images 2

مدت زمان قرارداد مشارکت در ساخت

گزینه مدت زمان در مشارکت در ساخت با قراردادها دیگر تفاوت دارد زیرا در این نوع از مدت زمان قرارداد مشارکت در ساخت، به صورت جدول زمان بندی درج می ‌شود و پروژه ساخت به چند مرحله تبدیل می‌ شود و برای اجرای هر مرحله فرصت زمانی خاصی مشخص می ‌شود و در صورت عدم رعایت زمان بندی ضمانت اجرا و جرائمی در نظر گرفته شده است. پس تمامی مهلت ‌ها به صورت دقیق باید در متن قرارداد مشارکت در ساخت قید شود.

نکات مهم حقوقی در مورد نمونه قرارداد مشارکت

یکی دیگر از نکات مهم قرارداد مشارکت در ساخت و البته هر قرارداد و یا مبایعه نامه‌ های دیگر انتخاب و تعیین داور است. باید دقت کرد که داور در زمان حل اختلافات بسیار مهم خواهد بود پس صرفاً فردی میانجی گر را انتخاب نکرد، یعنی فردی را انتخاب کرد که بتواند طرف حق را بگیرد و از ناراحت شدن یکی از طرفین نترسد.

در ضمن نکته مهم تر این است که در صورت وجود شرط داوری در قرارداد مشارکت دادگاه تا مدت اتمام زمان داوری و یا استعفای داور به اختلاف طرفین رسیدگی نمی ‌کند.

گاهی نیز نظر یک کارشناس فنی رسمی می‌ تواند پایان بخش مشکلات باشد و نه نیازی به داوری است و نه دادگاه. البته این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که دو طرف قرارداد مشارکت در عین صداقت با یکدیگر رفتار و افرادی درستکار در این زمینه باشند و تنها اختلاف نظر و دیدگاه فنی باعث بروز مشکل شده باشد.