فهرست مطالب

هزینه ساخت اسکلت بتنی

همان‌طور که اشاره شد وقتی پای قیمت و هزینه اسکلت بتنی یک طبقه و همچنین هزینه اسکلت بتنی دوبلکس به میان می‌آید باید به مقدار میلگرد مصرفی در اسکلت بتنی یا همان آرماتور نیز توجه داشته باشید؛ چراکه در کنار فونداسیون و سقف جزو عوامل تعیین‌کننده قیمت است.

اگر می‌خواهید کمی از اعداد و ارقام مقدار میلگرد موردنیاز برای اسکلت بتنی بدانید باید بگوییم که در یک سازه بتنی در هر مترمربع از زیربنا چیزی حدود 43 تا 53 کیلوگرم آرماتور ممکن است به کار برود.

از آن‌سو وزن آرماتور در هر مترمربع از فوندانسیون مقادیری مابین 9 الی 18 کیلوگرم است. در خصوص مقدار میلگرد مصرفی در سقف اسکلت بتنی هم با احتساب هر مترمربع به 20 الی 25 کیلوگرم آرماتور تیرچه نیاز خواهید داشت.

می‌بینید که مقدار میلگرد مصرفی در اسکلت بتنی چگونه می‌تواند بر قیمت آن اثر بگذارد؛ بنابراین برای برآورد قیمت اسکلت بتنی ساختمان لازم است که تمام موارد ذکرشده را در نظر داشته باشید.