پنل های خورشیدی ال اس اف

پنل خورشیدی ال اس اف

در دنیای رو به پیشرفت امروز تأمین انرژی برای صنایع مختلف و زندگی روزمره از اهمیت زیادی برخوردار است و از آنجا که منابع انرژی های فسیلی محدودند، بحث تأمین انرژی از منابع تجدید پذیر مانند انرژی آب، باد، زمین گرمایی و انرژی خورشیدی از دو جهت مورد توجه قرار گرفته است؛ اول اینکه منابع  انرژی ها، نامحدود و پایدار است و دیگر اینکه تأمین انرژی از این منابع قدمی است مثبت در راستای کمک به حفظ و احیای محیط زیست.کالوانیزاسیون، در صورتی که مطابق با استانداردهای لازم انجام شده باشد، یکی از ارزانترین و موثرترین روش ها برای جلوگیری از خوردگی سازه های فولادی است و به همین دلیل از آنجا که سازه های فولادی نیروگاه های خورشیدی در معرض مستقیم تاثیرات جوی هستند، بهترین گزینه برای ساخت این نوع از سازه، استفاده از فولاد گالوانیزه  و ال اس اف است.