فهرست مطالب

ژاکت بتنی

ژاکت بتنی یکی از روش های مقاوم سازی ساختمان می باشد ، معمولا ابعاد بزرگی دارند و استفاده از آن محدودیت هایی دارد . بیشترین کاربرد آن برای پروژه های مقاوم سازی است . این روش مخصوصا برای مقاوم سازی ستون های سازه به کار می رود . از دیگر کاربرد های این روش می توان به مقاوم سازی اتصال تیر و ستون اشاره کرد . مقاوم سازی یک موضوع پیچیده ای است که به دانش و تجربه فنی بسیار بالایی نیاز دارد .

 

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون ژاکت بتنی ، مقاوم سازی ساختمان و نحوه اجرای ژاکت بتنی بر روی لینک زریر کلیک کرده و با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

نحوه اجرای ژاکت بتنی : برای اتصال ژاکت بتنی به المان باید مضرس کاری شود. در بعضی از پروژه ها بعد ازمضرس کاری بر روی این سطح رزین می ریزند که اتصال بهتری درست شود .باتوجه به نوع ومشکلی که برای سازه دورستون یاهرجای دیگری که قرار است مقاوم سازی شود، آرماتوربندی شده وبتن میریزند. در بعضی از موارد مخصوصا در مکان هایی که مشکل عضو تحت مقاومت سازی تحمل لنگر است . از روش کاشت میلگرد هم می توان برای اتصال بهتر و عملکرد یک پارچه استفاده کرد.

برای اجرای این روش نکاتی را باید رعایت کرد :ژاکت بتنی

برای اتصال بتن جدید به بتن قبلی ، در صورتی که از رزین استفاده نمی شود بعد از مضرس کاری ، نیاز است سطح بتن موجود را نمناک کنند تا آب بتن جدید را جذب نکند .

مقاومت بتن موجود باید از بتن جدید بیشتر باشد.

در هنگتم ریختن بتن باید دقت کنند که حتما پوشش لازم برای میلگرد های جدید در نظر گرفت تا در مقابل خوردگی حفاظت شود.

پس از قالب بندی نوبت اجرای بتن می شود . قبل از اجرای بتن جدید در صورتی که برروی سطح مضرس شده بتن قبلی از رزین استفاده نمی کنیم، لازم است این سطح نمناک شود . باید توجه کرد که قالب بندی و نمناک کردن سطح بتن به شکلی صورت پذیرد که آب اضافی در محل باقی نماند و سطح بتن هم به اندازه کافی مرطوب شود و بعد عملیات ریختن بتن انجام می شود.