فهرست مطالب

ژاکت فلزی

ژاکت فلزی یکی ازروشهای معروف جهت مقاوم سازی است که به کمک آن میتوان بخشهای مختلف ساختمان راتقویت کرد. این روش بیشتر برای سازه های بتنی و ستون های بتنی به کار می رود. با توجه به شرایط مختلف سازه در حال مقاوم سازی و دلایل ارائه شده توسط متخصصان و کارشناسان مربوطه،این روش می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

ژاکت فلزی یا فولادی چیست؟

در این روش برای موردی که قرار است تقویت شود، ژاکتی فولادی ایجاد می شود. اجزای مختلف ژاکت فلزی که المان اصلی را در بر می گیرد، با کمک جوشکاری، پیچ و مهره و یا در برخی از موارد خاص با کمک چسب های مخصوص به هم اتصال می یابند. تقریبا درتمام پروژه ها معمولا از روش جوشکاری یا پیچ و مهره استفاده می شود. استفاده از چسب تنها در موارد خاصی کاربرد دارد.

ژاکت فولادی علاوه بر آن که سطح موردنظر را افزایش داده و قسمتی از بار المان را تحمل می کند. از طریق کنترل کردن المان اصلی و ایجاد ظرفیت باربری بیشتر به افزایش ظرفیت المان کمک می کند. بسته به نوع بخش موردنظر، میزان مقاوم سازی و دیگر شرایط سازه، طراحی ژاکت فولادی باید به گونه ای باشد که از طریق ساز و کارهای ایجاد شده سازه برای تحمل بار مورد انتظار مقاوم سازی شده باشد.

اگرچه مقاوم سازی با  ژاکت فلزی مهم ترین ویژگی آن  است، ولی این روش کاربردهای فراوان دیگری هم دارد. می توان به ایجاد اتصالات جدید هم اشاره کرد. در صورتی که نیاز به ایجاد بخش های جدید و وصل شدن آن ها به بخش های قبلی باشد، ژاکت فلزی میتواند یک گزینه بسیار مناسب باشد. به عنوان نمونه در سازه ای که ارتفاع ستون در آن زیاد باشد. اگر قرار باشد در میانه این ستون مورد دیگری اضافه گردد، از همین روش استفاده می شود.