فهرست مطالب

5 / 5 ( 1 امتیاز ) بازرسی جوش: هدف از انجام تست های جوش ، توضیح دادن عیوبی است که در منطقه جوش واقع شدند و جوش روی آن تاثیر گذاشته است. تست های جوش ، به دو نوع غیر مخرب و مخرب تقسیم بندی می شوند. تستهای غیر مخرب به ۶ گروه اصلی بازرسی چشمی (Visual Test) ، تست مایعات نافذ(Liquid Penetrant Test)، تست مغناطیسی(Magnetic Test) ، تست التراسونیک(Ultrasonic Test)، تست رادیو گرافی(Radiography Test) وتست امواج گردابی(Eddy-current Test) تقسیم می شوند که از میان آنها سه مورد را به تفضیل توضیح میدهیم: بازرسی جوش چشمی(Visual Test) تست بازرسی چشمی، معمل ترین نوع تست های غیر مخرب است . کاربرد آسان و سریعی داشته و قیمت آن هم مقرون به صرفه و پایین است. هدف از این نوع تست، پیدا کردن عیوبی است که در سطح جوش و فلز به وسیله چشم غیر مسلح قابل مشاهده هستند و البته گاهی برای دیدن این عیوب از ابزار بزرگنمایی نیز استفاده می شود. در بازرسی چشمی، هر برنامه کنترل کیفی باید دارای یک سری آزمایش ها باشد تا بتوان با توجه با آنها، در مورد جوش تصمیم گرفت. در این نوع بازرسی، شدت و نور محیط بسیار اهمیت دارد زیرا برخی از عیوب، در زاویه تابش خاصی قابل مشاهده هستند. بازرسی جوش چیست؟ بازرسی جوش به صورت بازرسی و کنترل کیفیت و کمیت مراحل جوشکاری انجام شده بر روی محصولاتی مانند لوله ، مخزن و انواع ساز ها تعریف میشود. بسیاری از ویژ گی های جوشکاری در حین بازرسی جوش ارزیابی می شوند که برخی به اندازه جوش و بعضی دیگر به وجود ناپیوستگی در جوش مرتبط هستند. معمولا بازرسی جوش به چند دلیل انجام می شود که معمولترین آنها مشخص کردن تناسب کیفیت جوش با کاربرد مورد نظر است. به منظور ارزیابی کیفیت جوش، ابتدا باید معیارهایی تعیین کرد که به واسطه آنها بتوانیم ویژ گی های جوش را مقایسه کنیم.

بازرسی جوش ساختمانی چیست؟ – sazejoo | سازه جو بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت