نگاهی نو به ساختمان سازی در ایرانمان

گفتاری کوتاه در باب ساختمان مترو پل آبادان از مهندس پیمان بازیار _ مدیر کار گروه تخصصی صنفی انجمن علمی ساختمانهای فولادی سبک CFS ایران و مدیر عامل شرکت فنی مهندسی ساناسازان سپهر شیراز

اضافه طبقه ساختمان مسکونی

طراحی و اجرای اضافه طبقه ساختمان مسکونی در روستای دشت کوه استان فارس

اضافه طبقه ساختمان اداری

طراحی ، محاسبه و اجرای ساختمان اضافه طبقه اداری پارک سلامت و روان شیراز