اجرای ساختمان الحاقی

تولید ، نظارت و اجرای ساختمان الحاقی واقع در باغ تخت – شهر شیراز

توسعه بنا مجتمع مسکونی

وسعه بنای مجتمع مسکونی واقع در خیابان ولیعصر قصردشت – شهر شیراز

اضافه اشکوب ساختمان

ضافه اشکوب ساختمان واقع در خیابان شیمی گیاه – شهر شیراز

اجرای اضافه طبقه گناوه

راحی ، نظارت ، اجرای اضافه طبقه ساختمان واقع در استان بوشهر – شهر گناوه

اجرای اضافه طبقه

طراحی ، نظارت ، اجرای اضافه طبقه شهر شیراز- بلوار جانبازان

ساخت دفتر پیشخوان دولت

ساخت دفتر پیشخوان دولت یک طبقه در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

ساخت ویلا قلات

طراحی ، نظارت و اجرای ویلا در روستای قلات – شهر شیراز

ساخت سازه ویلا

طراحی و ساخت سازه ویلا واقع در روستای قلات – شهر شیراز