پروژه های باغ

با پیشرفته و صنعتی شدن جوامع و روزمره شدن زندگی و فشار های روزانه انسان ها به دنبال فرار از این هیاهو می روند و چه جایی بهتر از طبیعت و چه زیباست که این طبیعت طبق سلیقه خودمان چیده شود .باغ های شخصی یکی از این مکان هایی هستند که میتوان این طبیعیت را در آن به وجود آورد.

اما قضیه به همین سادگی ها نیست ؛ زمان ساخت ، گرانی مصالح ساختمانی ، استحکام بنا و خیلی از موراد دیگر دغدغه هایی است که مارا از این خواسته منصرف کرده .

شرکت ساناسازان سپهر شیراز با استفاده از تکنولوژی های بروز ، مقاوم ، سبک و همچنین در کمترین زمان ممکن (تقریبا یک چهارم زمان ساخت و ساز های معمول ) و با تکیه بر تجربه چندین ساله مهندسان و متخصصان این مشکلات را حل نموده اند.

متریال استفاده شده در این پروژه ها از ال اس اف (LSF) یا سازه های فولادی سبک ، سمنت بورد (ورق هاس یکپارچه سیمانی ) ، برای تامین انرژِی مورد نیاز از پنل های خورشیدی و دیگر تکنولوژی های روز  استفاده نموده ایم.

بخشی از باغ های ساخته شده توسط شرکت ساناسازان را در زیر میتوانید مشاهده بفرمایید.

پروژه های باغ انجام شده

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از