پروژه های واحدهای تجاری

ساخت و ساز تجاری شامل طراحی، بازسازی و ساخت سازه های تجاری است.

پروژه های ساختمانی تجاری می توانند در ابعاد کوچک، متوسط و مقیاس بزرگ باشند. این پروژه ها از رستوران و سازه های اداری گرفته تا ساختمان های بلندی که در شهرهای بزرگ دیده می شوند، تشکیل شده اند.

ساخت و ساز در مقیاس کوچک شامل اصلاح سیستم های فاضلاب، طراحی و بازسازی فضای داخلی و خارجی ساختمان تجاری می شود. طول پروژه ها کوتاهتر است و به تجهیزات و کارکنان کمتری نیاز دارد ، مثل  سوپر مارکت ها و کافه رستوران های کوچک که در مناطق مختلف شهر ساخته می شوند.

ساخت و ساز تجاری در مقیاس متوسط شامل به روزرسانی، گسترش فضا در پروژه های ساختمانی نسبت به سازه اولیه است. پروژه های ساخت و ساز تجاری در مقیاس متوسط، پیچیده تر از پروژه های تجاری در مقیاس کوچک هستند، مانند اضافه کردن امکانات و ویژگی های بیشتر به یک ساختمان اداری یا تجاری .

ساخت و ساز تجاری در مقیاس بزرگ شامل پروژه های بزرگ ساختمانی هتل ها، فرودگاه ها، ساختمان های دولتی، جاده ها و آسمان خراش ها می شود. بودجه این “پروژه های بزرگ” را شرکت های بزرگ ساخت و ساز تجاری و سازمان های دولتی تأمین می کنند. در این پروژه ها تیم های بزرگ بهمراه تجهیزات سنگین برای انجام و تکمیل این گونه پروژه ها فعالیت می کنند.

برخی از پروژه های اداری و تجاری انجام شده

اجرای ساختمان اداری

شیراز

اجرای ساختمان اداری

شیراز

نمای داخلی ساختمان تجاری

شیراز

ساختمان تجاری

تهران

ساخت مسجد برای اداره دولتی

شیراز

ساختمان تجاری

تهران