پروژه های مطب و بیمارستان

تاسیس فضای درمانی مثل بیمارستان همیشه چالشی بوده که هزینه های فراوان ، ایمنی ، سرعت در ساخت و مقامت بنا را در بر می گیرد. برای همین با تاسیس یک بیمارستان همیشه چندین سال صرف ساخت و ساز و مقاوم سازی می شود اما نتیجه نتیجه ی دلخواه نخواهد شد.

شرکت ساناسازان سپهر شیراز با تکنولوژی های جدید و بروز زمان انجام این امر را به زیر یک چهارم تقلیل داده .اما چگونه ؟

در تکنولوژی جدید با استفاده از متریال مقاوم ، سبک و با سرعت ساخت بسیار زیاد این امر رقم میخورد. متریال های استفاده شده در این ساختمان ها همچون ال اس اف (LSF) سازه های فولادی سبک ، سمنت بورد ( ورق های سیمانی یکپارچه ) و دیوار های خشک که سرعت ، کیفیت ، مقاومت و همچنین وزن ساختمان را بهینه می کند ؛ می باشد.

شما در زیر می توانید بخشی از ساختمان های درمانی ساخته شده توسط شرکت ساناسازان را مشاهده می نمایید.

پروژه های مطب و بیمارستان انجام شده

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از

نمونه کار شماره یک

ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از ما در این پروژه از