پروژه ها

تولید سمنت برد

تولید سمنت برد

فونداسیون ساختمان LSF

فونداسیون ساختمان LSF

کاربرد سازه lsf

کاربرد سازه lsf

عمر سازه LSF

عمر سازه LSF

طراحی ویلا

طراحی ویلا

روش اجرای سازه LSF

روش اجرای سازه LSF

قیمت سازه LSF

قیمت سازه LSF

اجزای سیستم سبک فولادی

اجزای سیستم سبک فولادی

اضافه اشکوب با LSF

اضافه اشکوب با LSF

نمای سمنت برد در ساختمان lsf

نمای سمنت برد در ساختمان lsf

هزینه‌ی سازه‌هایLSF

هزینه‌ی سازه‌هایLSF

تقویت پی و فونداسیون

تقویت پی و فونداسیون

قیمت اجرای ساختمان ال اس اف lsf

قیمت اجرای ساختمان ال اس اف lsf

آیین نامه های  LSF

آیین نامه های LSF

مشخصات فولاد مصرفی در سازه ال اس اف(LSF)

مشخصات فولاد مصرفی در سازه ال اس اف(LSF)

مزایا سازه ال اس اف

مزایا سازه ال اس اف

اضافه طبقه ساختمان اداری

اضافه طبقه ساختمان اداری

اجرای ساختمان الحاقی

اجرای ساختمان الحاقی

توسعه بنا مجتمع مسکونی

توسعه بنا مجتمع مسکونی

اضافه اشکوب ساختمان

اضافه اشکوب ساختمان

اجرای اضافه طبقه گناوه

اجرای اضافه طبقه گناوه

اجرای اضافه طبقه

اجرای اضافه طبقه

ساخت دفتر پیشخوان دولت

ساخت دفتر پیشخوان دولت

ساخت ویلا قلات

ساخت ویلا قلات

ساخت سازه ویلا

ساخت سازه ویلا

اجرای اضافه طبقه ی هتل

اجرای اضافه طبقه ی هتل

پروژه ساختمان کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

پروژه ساختمان کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

پروژه 2000 مترمربع زیربنا خوابگاه

پروژه 2000 مترمربع زیربنا خوابگاه

تولید و اجرای ساختمان الحاقی مجتمع پزشکان بانک شهر

تولید و اجرای ساختمان الحاقی مجتمع پزشکان بانک شهر

اضافه طبقه ساختمان کتابخانه دانشگاه حرم علی ابن حمزه

اضافه طبقه ساختمان کتابخانه دانشگاه حرم علی ابن حمزه

اضافه طبقه ساختمان دانشگاه علمی کاربردی زندان عادل آباد

اضافه طبقه ساختمان دانشگاه علمی کاربردی زندان عادل آباد

ساخت ویلا در قلات

ساخت ویلا در قلات

ساختمان 2 طبقه در دفتر کنترل و نظارت گاز نظام مهندسی

ساختمان 2 طبقه در دفتر کنترل و نظارت گاز نظام مهندسی

اضافه طبقه ساختمان مسکونی

اضافه طبقه ساختمان مسکونی

اضافه طبقه ساختمان

اضافه طبقه ساختمان

اضافه طبقه در 2 طبقه

اضافه طبقه در 2 طبقه

پروژه 1280 واحدی مسکن مهر

پروژه 1280 واحدی مسکن مهر

ترمیم ترک دیوار

ترمیم ترک دیوار

نمای فایبرسمنت برد

نمای فایبرسمنت برد

نما آجر و بتن

نما آجر و بتن

معماری سنتی

معماری سنتی