پروژه ها

سازه lsf چیست؟

سازه lsf چیست؟

شرکت سازه lsf

شرکت سازه lsf

ال اس اف (lsf)

ال اس اف (lsf)

آیین نامه های  LSF

آیین نامه های LSF

ساخت ویلا با سازه lsf

ساخت ویلا با سازه lsf

ساخت رستوران با سازه lsf

ساخت رستوران با سازه lsf

تفاوت سازه lsf امریکایی با نیوزلندی

تفاوت سازه lsf امریکایی با نیوزلندی

ساخت ویلا دو طبقه در دوکوهک

ساخت ویلا دو طبقه در دوکوهک

ساخت بخش دیالیز بیمارستان شهرک توحید جم

ساخت بخش دیالیز بیمارستان شهرک توحید جم

ساخت طبقه lsf بیمارستان اردیبهشت

ساخت طبقه lsf بیمارستان اردیبهشت

مشخصات فولاد مصرفی در سازه ال اس اف(LSF)

مشخصات فولاد مصرفی در سازه ال اس اف(LSF)

مزایا سازه ال اس اف

مزایا سازه ال اس اف

ساختمانهای قابل احداث با سازه ال اس اف LSF

ساختمانهای قابل احداث با سازه ال اس اف LSF

مراحل ساخت وبرخی از متریال مورد استفاده در  ساختمان  LSF

مراحل ساخت وبرخی از متریال مورد استفاده در ساختمان LSF

فنداسیون  ساختمان با سازه ال اس اف (LSF )

فنداسیون ساختمان با سازه ال اس اف (LSF )

دیوارهای غیرباربر سبک پیش ساخته LSF

دیوارهای غیرباربر سبک پیش ساخته LSF

دیوارهای داخلی و پارتیشن ها با سازه ال اس اف lsf

دیوارهای داخلی و پارتیشن ها با سازه ال اس اف lsf

تاریخچه ساختمان با سازه ال اس اف (LSF)

تاریخچه ساختمان با سازه ال اس اف (LSF)

پیشرفته ترین ماشین تولید ال اس اف LSF

پیشرفته ترین ماشین تولید ال اس اف LSF

 خطای طراحی و اجرای دیوار و مهاربندی LSF

 خطای طراحی و اجرای دیوار و مهاربندی LSF

اضافه طبقه با سازه  LSF ال اس اف

اضافه طبقه با سازه LSF ال اس اف

سازه های سرد نورد شده CFS  چیست؟

سازه های سرد نورد شده CFS چیست؟

پروژه بیمارستان دوران

پروژه بیمارستان دوران

رزومه کاری

رزومه کاری

آیین نامه ساختمانهای سبک فولادی ال اس اف LSF

آیین نامه ساختمانهای سبک فولادی ال اس اف LSF

ساخت اولین آپارتمان چهار طبقه شخصی ساز در کشور با سازه LSF

ساخت اولین آپارتمان چهار طبقه شخصی ساز در کشور با سازه LSF

حضور در نمایشگاه بین المللی شیراز lsf- ال اس اف

حضور در نمایشگاه بین المللی شیراز lsf- ال اس اف