پروژه ها

پیشرفته ترین ماشین تولید ال اس اف LSF

پیشرفته ترین ماشین تولید ال اس اف LSF

 خطای طراحی و اجرای دیوار و مهاربندی LSF

 خطای طراحی و اجرای دیوار و مهاربندی LSF

اضافه طبقه با سازه  LSF ال اس اف

اضافه طبقه با سازه LSF ال اس اف

سازه های سرد نورد شده CFS  چیست؟

سازه های سرد نورد شده CFS چیست؟

پروژه بیمارستان دوران

پروژه بیمارستان دوران

رزومه کاری

رزومه کاری

آیین نامه ساختمانهای سبک فولادی ال اس اف LSF

آیین نامه ساختمانهای سبک فولادی ال اس اف LSF

ساخت اولین آپارتمان چهار طبقه شخصی ساز در کشور با سازه LSF

ساخت اولین آپارتمان چهار طبقه شخصی ساز در کشور با سازه LSF

حضور در نمایشگاه بین المللی شیراز lsf- ال اس اف

حضور در نمایشگاه بین المللی شیراز lsf- ال اس اف