فهرست مطالب

Rate this post لوله کشی گاز پس از پایان دیوار چینی در اجرای ساختمان (مسکونی) و قبل از شروع گچ و خاک، باید اقدام به تشکیل پرونده جهت لوله کشی نمود. مراحل لوله کشی گاز به قرار زیر است: ۱٫تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر. ۲٫انتخاب پیمانکار (مجری) ۳٫پایان عملیات ۴٫تأیید مهندس ناظر. ۵٫نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری). مراحل لوله کشی گاز به قرار زیر است: ۱٫ تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر. ۲٫ انتخاب پیمانکار (مجری) لوله کشی گاز. ۳٫ پایان عملیات لوله کشی. ۴٫ تأیید مهندس ناظر. ۵٫ نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری). قیمت لوله کشی گاز شهری در تهران و شهرستانها دو نوع قیمت گذاری برای هزینه اجرای لوله کشی گاز وجود دارد: الف) نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی. ب) نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی). در مورد قیمت گذاری نوع «ب»، صحبت زیادی نمی توان کرد، ولی نوع «الف» شفاف تر و منصفانه تر است و مبنای محاسبه، مسافت لوله کشی انجام شده از کنتور تا محل استقرار دستگاه مصرف کننده گاز شهری (پکیج، گاز آشپزخانه یا موتورخانه) در منازل است. در مورد پرداخت باید این موضوع را مد نظر داشت که ۱۰ درصد از مبلغ کل قرارداد، بابت حسن انجام کار، نزد کارفرما باقی می ماند و پس از تحویل قطعی، و انتقال جریان گاز شهری به سیستم گازکشی، قابل پرداخت خواهد بود. دو نوع قیمت گذاری برای هزینه اجرای لوله کشی گاز وجود دارد: الف) نرخ بر مبنای متر طول لوله کشی. ب) نرخ بر مبنای تشخیص و محاسبات مجری (چکی). در مورد قیمت گذاری نوع «ب»، صحبت زیادی نمی توان کرد، ولی نوع «الف» شفاف تر و منصفانه تر است و مبنای محاسبه، مسافت لوله کشی انجام شده از کنتور تا محل استقرار دستگاه مصرف کننده گاز شهری (پکیج، گاز آشپزخانه یا موتورخانه) در منازل است. در مورد پرداخت باید این موضوع را مد نظر داشت که ۱۰ درصد از مبلغ کل قرارداد، بابت حسن انجام کار، نزد کارفرما باقی می ماند و پس از تحویل قطعی، و انتقال جریان گاز شهری به سیستم گازکشی، قابل پرداخت خواهد بود.

لوله کشی گاز – sazejoo | سازه جو بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت