فهرست مطالب

Rate this post نازک کاری ساختمان چیست؟ پوشش نهایی که بر روی ساختار زیرین ساختمان قرار می‌گیرد و روکشی که در داخل ساختمان برابر چشم بیننده قرار می‌گیرد، نازک کاری خوانده می‌شود. مصالح نازک کاری آخرین مصالحی هستند که کفها، دیوارها و سقف‌ها را پوشش می‌دهد. نازک کاری ساختمان شامل مراحلی است که پس از سفت کاری ساختمان (احداث بنا ، ستون ها و …) انجام میشود و شامل پوشش ظاهری ساختمان میشود.در کل به کلیه عملیات هایی نظیر کاشی کاری ، نقاشی دیوار ها و سقف ساختمان, برق کاری کلید و پریز ها ، نصب تاسیسات از قبیل لوله ها و شوفاژساختمان و در نهایت نصب درب و پنجره ها طبق خواسته مشتری میگویند. تفاوت سفت کاری و نازک کاری‌: سفت کاری شامل عملیات پی کنی، ریختن بتن فونداسیون، کرسی چینی، تیر و ستون، بادبند، دیوار برشی، دیوارچینی و سقف است. عملیات سفت کاری مربوط به احداث بنای اصلی ساختمان و عملیات نازک کاری مربوط به تزئینات ساختمان می باشد. ‌نازک کاری شامل تمامی عملیات اجرایی به جز سفت کاری بوده و شامل اندودکاری، عایق کاری، سنگ کاری، کاشی کاری، نقاشی، برقکاری، تاسیسات، نصب در و پنجره است.‌ مراحل نازک کاری ساختمان دیوار سازی (دیوار چینی) ساختمان شمشه (چوب چارترش) گیری دیوارها گچ و خاک دیوارها سفید کاری دیوارها کشته کشی دیوارها سنگ قرنیز دور دیوار کف سازی نهایی اب بندی (عایق بندی دیوارها) سرویس ها فرش کف ساختمان ( پهن کردن ملات در کف ساختمان) کاشی کاری دیوارهای ساختمان عمیات سقف و انواع سقف ساختمان (گچ کاری یا سقف کاذب) نمای ساختمان عایق کاری ثانویه مراحل تمیز کاری دیوار سازی(دیوار چینی) ساختمان  

نازک کاری ساختمان چیست؟  – sazejoo | سازه جو بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت