فهرست مطالب

آیین نامه ساختمانهای سبک فولادی ال اس اف LSF

با آغاز تکوین علمی بر روی سازه های سردنورد از سال 88 مطالعات بر روی آیین نامه های بین المللی با محوریت AISI آغاز گردید و در نهایت نشریه ی ض-608 به نام «آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سبک سرد نورد» توسط مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان ایران منتشر گردید.

این نشریه به نام «آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – LSF (بخش سازه)» در سال 91 از طریق سازمان فنی و اجرایی کشور ابلاغ گردید.

سپس «آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – LSF (بخش غیر سازه)» در سال 92 ابلاغ گردید.

 لینک دانلود:

نشریه 612

نشریه 613

وب سایت سازمان نظام فنی و اجرایی کشور

rules

مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه های قاب فلزی سبک – LSSI