سلام ، به سایت سانا سازان خوش آمدید.
چهارراه ریشمک،ساختمان یونیک،واحد 101
ایران ، شیراز

طبقه | شرکت فنی مهندسی ساناسازان

اضافه طبقه با سازه  LSF ال اس اف

اضافه طبقه با سازه LSF ال اس اف

اضافه طبقه با سازه LSF ال اس اف: اضافه طبقه با سازه LSF ال اس اف،یکی از بهترین الگوهای ساختمانی برای بنای جدید،بدون اشغال اراضی محیط زیست برای بنا و هزینه های توسعه ی زیرساختی و خدمات شهری، افزایش طبقه بر روی ساختمان های موجود می باشد. برای این منظور ...