شرکت فنی مهندسی ساناسازان

شرکت ساناسازان با سال ها تجربه در طراحی، محاسبه، تولید و اجرای ساختمان های اسکلت فلزی سبک LSF ، جزو اولین شرکت های مجری سازه های سبک فولادی در ایران است.

شرکت ساناسازان مدیریت کارگروه تخصصی صنفی انجمن علمی ساختمان های سبک فولادی CFS  ایران را داراست.

این شرکت همچنین عضو انجمن علمی ساختمان های فولادی سبک CFS ایران  و عضو انجمن علمی ساختمان های پایدار ایران ، می باشد.

شرکت ساناسازان افتخار به همکاری و مشاوره در گروه تدوین آیین نامه ی ساختمان های سبک فولادی ایران و نیز حامی معنوی آیین نامه و دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمان های سبک فولادی LSF  ایران می باشد.