اجزای سیستم سبک فولادی


اجزای سیستم سبک فولادی

اجزای قاب فولادی سبک LSF
اجزای سیستم سبک فولادی LSF به صورت مقاطع سردنوردشده و در مواردی مقاطع ترکیب‌شده از چند عضو با اتصالات پیچی هستند.
• ۱) ستونک (وادار) : اعضای عمودی در این سیستم ستونک نام دارند و بارهای قائم را به شالوده انتقال می‌دهند.
• ۲) لاوک : اعضای افقی در سیستم LSF لاوک‌ها هستند که ستونک‌ها بر روی آن‌ها قرار می‌گیرند. انتهای ستون‌ها در تراز سقف هم به‌وسیلۀ همین اعضا به یکدیگر متصل می‌شوند.
اجزای سیستم سبک فولادی
• ۳) تیرچه : تیرچه‌ها بار کف را به لاوک‌ها انتقال می‌دهند.
• ۴) اتصال‌دهنده‌های داخلی دیوارها : این اعضای افقی موجب اتصال ستونک‌ها و رفتار یکپارچۀ این اعضا می‌شوند. تعداد و موقعیت قرارگیری اعضای افقی، کاملاً وابسته به طراحی ستونک‌ها است. این اعضای افقی معمولاً به هر دو طرف ستونک‌ها در یک تراز پیچ می‌شوند.
• ۵) سخت‌کنندۀ جان LSF : این سخت‌کننده‌ها در نقاطی که بار متمرکز بر تیر وارد می‌شود. برای افزایش مقاومت و سختی جان تیر یا تیرچه اجرا می‌شوند.
اجزای سیستم سبک فولادی
• ۶) نبشی اتصال : برای اتصال اعضا به یکدیگر، درصورتی‌که اتصال مستقیم کافی نباشد، از نبشی اتصال بین این قطعات استفاده می‌شود.
• ۷) پیچ‌های اتصال‌دهنده : برای اتصال اعضا به یکدیگر از پیچ استفاده می‌شود. این پیچ‌ها در اندازه‌ها و شکل‌های مختلف موجودند. برای سوراخ‌کردن هم می‌توان از مته‌های مخصوص استفاده کرد. هریک از این پیچ‌ها برای شرایط خاصی استفاده می‌شوند.
الزامات طراحی و اجرا سازه LSF در ایران
• حداکثر ارتفاع خالص مجاز در نظر گرفته شده برای پنل‌های سیستم در حدود ۳ تا ۲ متر است.
• حداکثر وزن پنل‌های خارجی به ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع و پانل‌های داخلی به ۵۰ کیلوگرم بر متر مربع محدود می‌شود.
• رعایت مشخصات مربوط به فولاد سرد نورد شده بر اساس استانداردASTM الزامی است.
• ضوابط مربوط به اتصالات سیستم سازه LSF شامل پیچ خودکار، پیچ و مهره می‌بایستی مطابق آیین نامه AISC و استانداردAISI تأمین شود.
• در صورت استفاده از جوش، رعایت ضوابط مربوط به جوشکاری مطابق استانداردAISI و آیین نامه هایAISC و AWS الزامی است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *