فنداسیون ساختمان با سازه ال اس اف (LSF )

فنداسیون ساختمان با سازه ال اس اف (LSF )

 

روش های اجرای این نوع سازه lsf آسان بوده و در مدت زمان کوتاهی می توان یک بنای چند طبقه را احداث نمود. فونداسیون این نوع سازه lsf بصورت گسترده بوده ونسبت به بناهای فلزی و بتنی کم حجم می باشند.
هنگام آرماتور بندی ، لوله های فاضلاب در کف اجرا شده و بصورت انتظار بعد از بتن ریزی فونداسیون قابل مشاهده است و لازم است در طراحی سازه کلیه خروجی های تاسیسات پیش بینی گردیده و در نقشه معماری با دقت ترسیم گردد تا در زمان اجرا ی فونداسیون لوله های تاسیسات اجرا شوند.
ساختمان LSF نیز طبعاً مانند دیگر ساختمان های رایج نیاز به بسترسازی در خاک و محل ساختمان دارد.
۱. فونداسیون ساختمان LSF می تواند به دو صورت پی نواری یا دال گسترده رادیه طراحی شود.
۲. در موارد لازم فونداسیون باید به گونه ای طراحی گردد که از نفوذ گازهای خطرناک خاک مانند رادون ممانعت نماید.
۳. برای بستر سازی زیر ساختمان های خاص یک طبقه که طراحی مدولار یا شبه مدولار دارند می توان از فولاد IP نیز استفاده نمود.
۴. دیواره فونداسیون سازه های LSF از بتن، دیوار برشی، مصالح بنایی مانند بلوک های سیمانی که با بتن پر شده باشند یا ICF یا چوب های محافظت شده ساخته می شوند.
۵. فونداسیون باید زیر کلیه ی دیوارهای باربر، ستون های نما، پایه ها، شومینه و دودکش های خارجی طراحی و اجرا گردد و بارهای وارده را به طور صحیح انتقال داده و توزیع کند. دیوارهای غیرباربر به فونداسیون نیازی ندارد و تنها اجرای یک شالوده کم عمق با بتن مگر جهت بسترسازی برای اتصال مناسب دیوارغیرباربر به محل نصب کفایت می کند.
۶. شالوده فونداسیون دیوارهای جانبی(خارجی) ساختمان LSF با نمای فایبرسمنت برد یا دیگر گونه های نمای خشک و حداقل ظرفیت باربری خاک برابر با ۰.۷۵kg/cm2 به عرض ۲۵۶mm بوده و به ازای هر طبقه افزایش ۱۰۷mm به عرض شالوده افزایش می یابد.
۷. شالوده فونداسیون دیوارهای جانبی(خارجی) ساختمان LSF با نمای آجری یا سنتی و حداقل ظرفیت باربری خاک برابر با ۰.۷۵kg/cm2 به عرض ۳۱۸mm بوده و به ازای هر طبقه افزایش ۱۱۹mm به عرض شالوده افزایش می یابد.
۸. شالوده فونداسیون دیوارهای داخلی ساختمان LSF با دیواره های بتنی، بلوک های سیمانی یا ICF به عنوان تکیه گاه قاب های فلزی سبک LSF و ظرفیت باربری خاک برابر با ۰.۷۵kg/cm2 به عرض ۳۰۵mm بوده و به ازای هر طبقه افزایش ۱۵۳mm به عرض شالوده افزایش می یابد.
۹. شالوده فونداسیون دیوارهای داخلی ساختمان LSF با قاب فلزی سبک LSF به عنوان تکیه گاه قاب های فلزی سبک LSF و ظرفیت باربری خاک برابر با ۰.۷۵kg/cm2 به عرض ۲۰۳mm بوده و به ازای هر طبقه افزایش ۱۵۲mm به عرض شالوده افزایش می یابد.
۱۰. سازه LSF باید از تماس با بتن خیس فونداسیون محافظت شده باشد. استفاده از لایه پلی اتیلن یا دیگر ایزولاسیون ها مانند ایزوگام می تواند مانع از تماس باشد. این کار موجب می گردد در آینده نیز اگر بتن به هر دلیلی مرطوب شد اثر خورنده بر روی لایه ی محافظ زینک سازه LSF نداشته باشد.
۱۱. پس از تعیین مقدار عرض شالوده می توان ضخامت شالوده را بر اساس مقدار بار وارده محاسبه نمود.
۱۲. مقدار ضخامت شالوده هرگز نباید کمتر از عرض المانی که روی سازه نصب می گردد باشد. حداقل مقدار ضخامت شالوده ۱۰۲mm می باشد.
۱۳. مقاومت بتن شالوده و فونداسیون باید با آیین نامه بتن ایران و مبحث نهم سازگار باشد. حداقل مقاومت بتن شالوده و فونداسیون درسن ۲۸ روزه باید ۱۵۰kg/cm2 باشد.
۱۴. دیواره فونداسیون LSF باید در کنترل ترک، درزگیری و نما کاری، ضد رطوبت سازی، زهکشی سطح و فونداسیون، ضد آب کردن، کنترل گازهای خاک و خاک ریزی پشت کار پاسخ دهی مناسب داشته باشد.
۱۵. سازه LSF بایدتوسط میل مهار إتصالی مناسب و مقاوم مطمئن به فونداسیون داشته باشد.
۱۶. حداقل سایز قطر بولت های مهار باید ۱۳mm باشد.
۱۷. فاصله مرکز به مرکز بین بولت های مهار حداکثر باید ۲۴۰۰mm باشد.
۱۸. جای گذاری بولت های مهار با سوراخ کاری بر روی فونداسیون و تزریق رزین های اپوکسی صورت می گیرد.
۱۹. درصورت اجرای کف برای ساختمان، جهت عدم تداخل بولت ها با جویست ها می توان اولین بولت را با فاصله ۱۵۰mm از إستاد قاب جای گذاری نمود.
۲۰. به جای بولت های مهار می توان از براکت های مهار إتصال ریم جویست ها و إستادها به فونداسیون استفاده نمود. این براکت ها با حداقل ۸ عدد پیچ ۸# به ریم جویست یا إستاد إتصال می یابند.
۲۱. پس از اجرای فونداسیون با دوباره نقشه های اجرایی را با فونداسیون مطابقت داده و اندازه ها را دوباره بررسی و چک نمود. در صورتی که در هر جا در اندازه ها تغییری مشاهده شود باید اندازه ها را بر اساس اندازه های فونداسیون تنظیم نموده و کات لیست ها را براساس ابعاد و اندازه های فونداسیون تهیه نمود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *