ساخت ویلا در قلات

ساخت ویلا در شیراز ، روستای قلات -کودیان با سازه LSF

اضافه طبقه ساختمان

اضافه طبقه ساختمان ، شیراز- قدوسی غربی ، کوچه 1 شهید حقیقت

اضافه طبقه در 2 طبقه

اضافه طبقه در 2 طبقه ساختمان ویلایی ، شیراز- دشتکوه

پروژه 1280 واحدی مسکن مهر

پروژه 1280 واحدی مسکن مهر مرودشت به صورت آپارتمان های 4 طبقه و 16 واحدی