بیمارستان دوران
نوشته شده توسط مدیریت

پروژه بیمارستان دوران

پروژه بیمارستان دوران با سازه ال اس اف lsf:

بیمارستان شهید دوران ساخته شده با سازه ال اس اف توسط شرکت فنی مهندس ساناسازان سگپهر شیراز

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۱۵۸۶۰-۰۹۱۷۹۲۵۰۸۹۶-۰۷۱۳۸۴۴۴۰۸۲